ضمانت برگشت وجه

مطابقت نداشتن با توضیحات لیست میزبان مانند متراژ، امکانات و .....

مطابقت نداشتن عکس ها با واقعیت

مورد پسند قرار نگرفتن باغ / تالار

میهمان بعد از پرداخت ودیعه ، 48 ساعت فرصت دارد که از باغ / تالار مورد نظر بازدید کند و در صورت پسند نشدن آن باغ / تالار و درخواست لغو قرارداد توسط میهمان ، سایت کل مبلغ پرداختی میهمان  را بدون کسر کارمزد به نام صاحب کارت واریز می کند.

بعد از گذشت 48 ساعت و درخواست لغو قرارداد توسط میهمان ، نسبت به فاصله بین درخواست لغو میهمان و روز مراسم درخواستی ، متناسیب با قوانین هر باغ/تالار درصدی کسر می شود و مابقی مبلغ به حساب صاحب کارت واریز میشود.

هم از طریق تماس مستقیم با شماره پشتیبانی سایت و هم از طریق ایمیل و تلگرام سایت جا نشان ، بعد از اعلام شماره فاکتور ، اسم و فامیل و علت لغو ، درخواست لغو قرارداد اعلام می شود.

مبلغ پرداخت شده در طی مدت زمان حداکثر 1 روز کاری  بعد از درخواست کاربر به حساب شخصی که از طریق حساب کاربری خود وجه را واریز کرده است بازگردانده می شود.

مبلغ پرداختی شما به همان شماره کارتی که از طریق آن اقدام به خرید کرده اید بازگردانده می شود. قبل از ارسال وجه ، سایت مجددا شماره کارت شما را با شما چک می کند.

بله ، بایستی درخواست لغو از راه هایی که اعلام شده به سایت اطلاع داده شود و سایت با توجه به زمان درخواست لغو، طبق قوانین سایت ، وجه را به صاحب حساب باز میگرداند.

وجه واریزی میهمان پیش سایت به صورت امانت تا تاریخ بازدید میهمان از باغ/تالار مورد نظر و اطمینان از حقیقی بودن و تطابق مشخصات با واقعیت  قرار خواهد گرفت . در صورت لغو میزبان ، سایت برای میهمان دو امکان را به عمل می آورد.

  1. گزینه های مشابه را به میهمان معرفی کرده تا در صورت مورد پسند بودن ، وجه واریزی برای آن باغ / تالار در نظر گرفته می شود.
  2. در صورت درخواست میهمان کل مبلغ بدون کسر کارمزد به حساب صاحب حساب واریز می شود.